Category Archives: Uncategorized

Thùng Xe Máy GIVI của tôi

Đây là câu chuyện về Thùng xe máy GIVI, phụ trách mang vác hành lý cho tất cả những chuyến du lịch xe máy của tôi. Tiện lợi, an toàn, bền chắc và phong cách, chiếc thùng xe máy cho phép tôi tự do đi đến bất cứ nơi đâu và nhìn ngắm mọi thứ có thể, đó là điều mà du lịch bằng xe máy mang lại cho chúng ta… Continue reading

Leave a comment

The Food Triangle, Saigon

Everyone knows Saigon is full of great food. But there’s one corner in District 1, where you can eat three excellent meals – breakfast, lunch and dinner – in three excellent establishments, all within a few metres of each other: I call it the Food Triangle…. Continue reading

7 Comments